"Spacerkiem po..."

 

 

Wernisaż wystawy zbiorowej malarstwa

 

BARBARY FRASZCZYŃSKIEJ

JOLANTY HAŁAS

BOLESŁAWA FRASZCZYŃSKIEGO


KLUB LITERACKI  "POD MUZAMI"

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

26 listopada 2015 r.