Adela Matyasik

 

Ur. 27 stycznia 1929r. w Jaworznie w wielodzietnej rodzinie o zamiłowaniach artystycznych – ojciec i pięciu braci od najmłodszych lat muzykowali. Pani Adela zamiłowanie do haftu odziedziczyła po matce, która oprócz haftu wykonywała sztuczne kwiaty. Dochód z tej działalności, nierzadko stanowił liczącą się pomoc materialną, w trudnych sytuacjach bytowych rodziny.

Do SRTK w Jaworznie wstąpiła na początku lat dziewięćdziesiątych. Ta organizacja stworzyła jej możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu społeczeństwu, co pani Adela skrupulatnie wykorzystywała prezentując swój kunszt na wielu imprezach i plenerach organizowanych przez stowarzyszenie. Wykonywane różnymi technikami prace, eksponowała w latach 1995-1998 w jaworznickich szkołach podstawowych, w 1993r. w Domu Kultury w Dusznikach, w 1994r. na wystawie w Muzeum Miasta Jaworzna, w 1995r. na wystawie poplenerowej w Babicach, a w latach 1996-1997 prezentowała swoją twórczość na wystawach w Wiśniowej i w Zawoi. Chętnie bierze również udział w każdej imprezie w Klubie „Relax”, wraz z twórcami RSTK o których mówi; „Wśród grona życzliwych, artystycznych dusz, mogę w pełni realizować swoje zamiłowania”.