Alicja Dudek

 

   Moja praca zawodowa związana była z kulturą i oświatą. Prowadziłam m.in. Klub "Tęcza", Klub Nauczyciela, współpracowałam z Domami Kultury na ternie Jaworzna, w których organizowałam zespoły taneczno-rytmiczne, współpracowałam z muzykami i akompaniatorami.

 

   Moje pierwsze, młodzieńcze, wiersze pojawiły się w latach 40-tych XX w., gdy związałam się z harcerstwem. Jednak mój rozwój twórczy rozpoczął się w 1960 r.

 

   Piszę wiersze bardzo osobiste, zawierające, niejednokrotnie, najbardziej intymne przeżycia, refleksje; znajduje się w nich również odbicie mojej miłości do przyrody i pochwała jej piękna w zmieniających się porach roku. Ubieram w strofy to, czego nie sposób wypowiedzieć prozą potocznej mowy.

 

   Jestem laureatką wielu konkursów poetyckich na terenie Jaworzna i kraju. Swoje wiersze publikowałam w prasie lokalnej: "Gwarek", "Jaworzno 2000", "Co Tydzień", "Tydzień w Jaworznie" oraz na łamach czasopism innych regionów Polski: "Twórczość Robotników", "Własnym Głosem", "Bez Przysłony", "Kurier Kowarski", "Trybuna Śląska", "Braterstwo".

 

   W roku 1989, jeden z moich wierszy, zatytułowany "Przebacz", doczekał sie opracowania w formie szkicu literackiego prof. Zbigniewa Siatkowskiego w "Przeciw ościeniowi".

 

   Swoją poezję prezentowałam na licznych biesiadach poetyckich i indywidualnych wieczorkach oraz na antenie lokalnej telewizji; odbywałam wiele spotkań autorskich z dziećmi i młodzieżą szkolną, które chętnie kontynuuję do dzisiaj; do moich wierszy komponowali muzykę: Lech Ciastkowski, Ryszard Żurkowski i Eugeniusz Puchalski.

 

   Większość mojej twórczości została opublikowana w formie tomików i arkuszy poetyckich. A oto ich tytuły:

"Przemijanie" - 1990 r., Wigilijne wspomnienia" - 1991 r., "Wigilia" - 1995 r., "Wiosna w wierszach, wiersze wiosną" - 1998 r., "Refleksja letnia" - 1998 r., "W styczniową i inne noce" - 1999 r., "Wisełka w serca harcerskie wpisana" - 2000 r., "Liście na wietrze" - 2000 r. "Babie sezony" - 2002 r., "Twoje imię matko śpiewam" - 2005 r., "Grudniowa magia" - 2006 r., "Wiosenne przesłanie" - 2008 r., "Odloty" - 2010 r., "Szkatuła Pamięci" - 2016 r.

 

   W latach 1975-1977 należałam do Grupy Młodych Twórców w Miejskim Domu Kultury w Jaworznie, a od 1984 r. należę do Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie, w którym pełniłam przez wiele lat różne funkcje w zarządzie. Obecnie jestem Honorowym członkiem stowarzyszenia.

 

   Za swoją pracę w dziedzinie kultury i oświaty otzymałam wiele nagród i odznaczeń:

          Srebrna Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej - 1974 r.

          Srebrny Krzyż zasługi - 1976 r.

          Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1977 r.

          Zasłużony Działacz Kultury - 1977 r.

          Złota odznaka - Zasłuzony w Rozwoju Województwa Katowickiego - 1979 r.

          Złoty Krzyż Zasługi - 1985 r.

          Złota Odznaka - Zasłużony Działacz Związków Zawodowych

                                  Pracowników Kultury i Sztuki -  1991 r.

          "Złoty Liść Jaworu" - honorowe odznaczenie MCKiS w Jaworznie - 2001 r.

          Nagroda Prezydenta Miasta Jaworzna - 2001 r., 2005 r., 2008 r.

          Order Przyjaźni - od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworznie - 2005 r.

          Dyplom i Puchar za zasługi w upowszechnianiu kultury - 2010 r.

          Dyplom i Puchar za promocję poezji i literatury - 2011 r.

          Dyplom Honorowy - "Za zasługi dla miasta Jaworzna" - 2019 r.

Otrzymałam również wiele odznaczeń od Związku Harcerstwa Polskiego.