Alicja Dudek - dyplom "Za zasługi dla miasta Jaworzna"

 

 

 

 

Urząd Miejski w Jaworznie

 

uroczstość podjęcia i nadania uchwałą Rady Miejskiej

Dyplomu Honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna"

 

28 listopad 2019r.