Danuta Wiśniewska

 

Rodzinne strony pani Danuty Wiśniewskiej to wieś Jankówka nieopodal Wieliczki. Tam też urodziła się 29 czerwca 1946r. jednak rodzice musieli szybko szukać lepszych warunków życia i tak najpierw zamieszkano w Żarowie na Dolnym Śląsku a następnie w 1952r. po uzupełnieniu wykształcenia przez tatę, ojciec otrzymał nakaz pracy i cała rodzina przeniosła się do Jaworzna.

Tam też p. Danuta ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Następnie rozpoczęła studia rusycystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie które wkrótce musiała przerwać i wróciła do Jaworzna. Tu też założyła własną rodzinę oraz podjęła pracę najpierw w Zakładach Chemicznych „Azot”, a następnie w kinie „Złocień” i „Sasance”.

Od 1995 do 2003r pani Danuta była członkiem jaworznickiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, niestety z przyczyn osobistych musiała przerwać swoją aktywność w stowarzyszeniu, aby w listopadzie 2021r. znowu wznowić swoją obecność i aktywność w organizacji.

Pani Danuta wiersze pisze od 1989r. a treścią jej wierszy są osobiste odczucia i nastroje odkrywające całą głębię przeżyć. Pisanie wierszy – jak sama mówi – było ważnym „wentylem bezpieczeństwa” który pozwalał przetrwać trudny okres w życiu. Jej pierwszy tomik wierszy zatytułowany „Wiersze” ukazał się w 1997r. a wydany został przez MBP w Jaworznie, gdzie odbył się również wieczorek autorski. Drugi tomik pt;”Warkocze” wyszedł w 2000r. Napisała również dwa opowiadania; „Za Bug i za Bugiem” – jako wspomnienie z wyjazdów do rodzinnych stron mamy na Ukrainie w latach 1955 – 1997, oraz „Loki, guziki i siniaki”.

Prof. UJ Zbigniew Siatkowski napisał szkic o wierszu pani Danuty – „Katarakta”, publikacja nosiła tytuł „Bunt przeciw czasowi” który został wydane również przez MBP w Jaworznie1997r.

Pani Danuta była również członkiem grupy teatralnej „Amarant” działającej przy MCKiS w Jaworznie, oraz członkinią Towarzystwa Czytelniczego.