Długoszyn - Karty z historii - Jarosław Sawiak

 

 

 

 

Muzeum Miasta Jaworzna 

 

21 luty 2019r.