Feliks Czerwonka

 

Ur. 7 listopada 1931r. w Jaworznie. Ukończył Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Katowicach, a także Technikum Górnicze w Jaworznie. W 1951r. podjął pracę w kopalni węgla „Jan Kanty”, w której przepracował 35 lat na stanowiskach; od technika do sztygara maszyn dołowych. Po przejściu na emeryturę, z inspiracji kustosza jaworznickiego muzeum Kazimierza Bryczka zaczął interesować się dziejami Jaworzna. Dla wydawanego przez Urząd Miasta w Jaworznie czasopisma pt;”Jaworzno”, opracował materiały z historii tego miasta. W 1995r. – na podstawie zebranych przez niego materiałów – opracowane zostało wydawnictwo z okazji 75-lecia istnienia kopalni „Jan Kanty”, w którym przedstawiona jest historia rozwoju tego przedsiębiorstwa. Wydał też własnym nakładem trzy broszury;”Rozwój historyczny sieci kolejowej w Szczakowej i Jaworznie” oraz „Dawny przemysł Jaworzna”- część I i II. W rękopisach znajdują się opracowane studia regionalne zatytułowane „Historia jaworznickich cmentarzy”, „Historia jaworznickich kapliczek”, „Monografia Jaworzna”, „Straż pożarna Jaworzna”, „Dzieje jaworznickich żydów”, „Dawna jaworznicka gwara”(praca przygotowana wspólnie z Franciszkiem Ciołczykiem).

Do RSTK w Jaworznie wstąpił w 1995r. – prowadząc w nim sekcję historyczną. Był również przewodniczącym jaworznickiego koła Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Jaworznie.