Feliks Czerwonka

 

Urodził się w Jaworznie 7 listopada 1931r. po wojnie zdobywszy średnie wykształcenie, podjął pracę w kopalni „Jan Kanty” gdzie przepracował 35 lat. Po przejściu na emeryturę, mocno zaangażował się w spisywanie bogatych dziejów Jaworzna. Opracowywał materiały z historii Jaworzna do czasopisma pt.”Jaworzno”. Wydawał ciekawe broszury; „Rozwój historyczny sieci kolejowej w Szczakowej i w Jaworznie”, „Dawny przemysł Jaworzna” – cz. I i II. Pozostawił po sobie również taki opracowania jak; „Historia jaworznickich cmentarzy”, „Historia jaworznickich kaploczek”, „Monografia Jaworzna”, „Straż pożarna Jaworzna”, „Dzieje jaworznickich Żydów”, „Dawna jaworznicka gwara” (wspólna praca z Franciszkiem Ciołczykiem”.

Do RSTK wstąpił w 1998r. będąc również przewodniczącym Jaworznickiego koła Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Jaworznie.