Franciszek Ciołczyk

 

Ur. 9 czerwca 1927r. w Szczakowej. Posiada wykształcenie średnie techniczne oraz wyższe humanistyczne (WPiA, UŚ). Długoletni pracownik przemysłu górniczo-hutniczego metali nieżelaznych w Katowicach. Tematem jego twórczości jest rodzinne środowisko. Motto dla tej twórczości określają bardzo trafnie słowa które sam kiedyś napisał; „Czas biegnie szybko, a przemiany tego regionu jeszcze szybciej – zaciera się przeszłość bezpowrotnie – warto ją utrwalać”.

Jest autorem „Pamiętnika rodzinnego pochodzenia”, w którym ujmuje swoją wiedzę o środowisku rodzinnym w formie prozatorskiej i poetyckiej. Pisze również opowiadania, eseje i anegdoty. Opracował i własnym nakładem wydał szereg wierszy i opowiadań; „Rodowody rodzinne”(1993), „Wiersze”(1989, 1991, 1993), „Przekonania”(1994), „Impresje beskidzkie”(1994), „Jaworznicka gwara”(1995 wspólnie z F. Czerwonką), „Przysłowia”(1995), „Dolina Strugi”(1996) i szereg innych, z których część publikowana była w jaworznickim „Gwarku”. Opracowania powyższe znajdują się w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie oraz w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.