Genowefa Frąs

 

   Z życiem artystycznym Jaworzna zetknęłam się w roku 2012 gdy ciekawości trafiłam do Saloniku Literackiego prowadzonego przez Dominika Sochę w Teatrze Sztuk. Tam spotkałam członków Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie i zainspirowana ich twórczością postanowiłam propagować dokonania tego środowiska. Podjęłam więc współpracę z lokalną gazetą "Co Tydzień", w której zaczęłam regularnie zamieszczać eseje na temat wybranych wierszy i obrazów członków STK. W rezultacie częstych kontaktów z twórcami w styczniu 2014 r. wstąpiłam do stowarzyszenia, a obecnie pełnię w nim funkcję sekretarza.

    W maju 2014 r. wzięłam udział w I Naukowej Konferencji Interdyscyplinarnej, na której wygłosiłam referat pt. "Współczesna poezja górnicza na podstawie wierszy Jana Drąga, poety z Jaworzna".

    Chętnie sięgam również po farby i pędzle. Wykonuję obrazy, które wykorzystuję w tematycznych wykładach, wygłaszanych w Teatrze Sztuk oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

    W 2016 r. w klubie "Relaks" w Jaworznie zorganizowałam pierwszą swoją indywidualną wystawę obrazów o tematyce ludowej, osadzonej w tradycji i historii Jaworzna, zwłaszcza obszaru Niedzielisk - dzielnicy, z której pochodzę.