Genowefa Głowacz

 

 

    Od najmłodszych lat zajmowałam się robótkami ręcznymi, kontynuując rodzinną tradycję. Z czasem doskonaliłam swe umiejętności na różnych kursach, w rezultacie czego podjęłam pracę zarobkową w tej dziedzinie, Swoje prace prezentowałam również na wystawach organizowanych na terenie Jaworzna.

    Równolegle rozwijałam swoje zainteresowania w innych dziedzinach - lubiłam od zawsze poezję i muzykę. Należę do zespołu ludowego "Jelenianki" oraz do chóru "Gospel". Chętnie sięgam również po pióro i piszę wiersze , a także teksty piosenek ludowych.

    W roku 2011 wydałam tomik wierszy; posiadam wiele nagród wyróżnień i dyplomów m.in. dyplom za najbardziej oryginalną pracę w konkursie literackim "Pamiętamy i pogłębiamy twórczość ludową".

    W roku 2017 wstąpiłam w szeregi Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie i wzięłam udział w zorganizowanej przez nie zbiorowej wystawie plastycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.