Jan Bębenek

 

Ur, 24 czerwca 1929r. w Jaworznie, dzieciństwo i młodość spędził w domu rodzinnym, w gospodarstwie rolnym w Byczynie. Po ukończeniu szkoły podstawowej jako młody chłopak zmuszony został przez okupanta do podjęcia pracy w Zakładach Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie. Po okupacji uczęszczał do Zawodowej Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach, po której podjął pracę w zawodzie elektryka KWK Jaworzno, w której przepracował 32 lata – do przejścia na emeryturę.

Jego wielką życiową pasją była praca społeczna. Między innymi był współzałożycielem kółka rolniczego, założycielem i prezesem Koła TPD – dla dzieci specjalnej troski, długoletnim sędzią piłkarskim i działaczem sportowym. Do RSTK wstąpił w 1994r. i z dużym zamiłowaniem propagował poezję. Tematem jego wierszy są sprawy ekologiczne, humor i satyra, a także liryczne rozważania nad przemijaniem życia. Zauważyć należy również jego pasję estradową w której prezentował sztukę słowa w formie monologu, parodii i humoreski.