Jarosław Sawiak

 Jarosław Sawiak- ur. w 1978 roku, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; pisarz, poeta, felietonista; z wykształcenia i zamiłowania historyk. Autor cyklów poetyckich „Sentencje”, „Apokryfy znalezione w dzbanie”, poematu „Australia”, opowiadania „Worek kamieni”, „Węgiel”, „Tajemnica Klemensa z Crotoux”, „Sen”, „Kanibale, czyli o tym jak zjedliśmy naszą ciocię”, mini dramatu „Protezy” oraz szkicu powieściowego pt. „Upadek Josepha Grande’a”. Autor jest z urodzenia jaworznianinem o polsko-węgierskich korzeniach. W latach 2005- 2011 pracował w jaworznickiej oświacie. Jako poeta debiutował w 2005 roku na łamach gazety „Co Tydzień” oraz na antenie lokalnej jaworznickiej telewizji CTV, gdzie prezentowana była jego sylwetka artystyczna. W roku 2006 był finalistą oraz zdobywcą III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wespazjana Kochowskiego w Szczekocinach za wiersz „Prima aprilis”. W roku 2008 zdobył II miejsce w tymże konkursie za wiersz pt. „Łączniczka”. W 2013 roku zwyciężył w świątecznym konkursie literackim, zorganizowanym przez MBP w Jaworznie. Pierwsze miejsce zdobyło jego opowiadanie pt. „Półmisek”. Twórca publikował poezję, artykuły i opowiadania na łamach jaworznickiego „Sokoła”, „Co Tydzień”, „Angory”.  Publikacji doczekały się również artykuły historyczne poświęcone dziejom rodzinnego Długoszyna w „Zeszytach Historycznych Miasta Jaworzna” i gazecie „Co tydzień”. Jego osoba i poezja prezentowana była również w Radio Katowice, przez poetę i krytyka literackiego Macieja Szczawińskiego. Część jego dorobku opublikowana została również w okolicznościowych tomikach, wydanym z okazji XXX – lecia oraz XXXV- lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Utwory prozatorskie zamieszczone zostały również w antologii wydanej przez jaworznickie STK pt. „Słowo ma kolor”. Jego wiersze pojawiły się również w okolicznościowej antologii, będącej pokłosiem dotychczasowych konkursów poetyckich im. Wespazjana Kochowskiego. Od jesieni 2012 roku jest członkiem STK w Jaworznie, w ramach którego debiutował także w spotkaniach autorskich.

W 2018 roku ukazała się jego debiutancka książka pt.  „Długoszyn- zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego - XII-XVIII wiek” - wydana przez Muzeum Miasta Jaworzna. Uznana ona została przez lokalną prasę za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku. Twórca jest także autorem wystawy, prezentowanej w 2019 roku przez jaworznickie muzeum pt. „Długoszyn - karty z historii”. Rok później miała miejsce kolejna wystawa, związana z rocznicą 500 – lecia nowożytnej lokacji jaworznickiego Długoszyna. W 2021 roku jaworznickie muzeum wydało drugą książkę autora pt. „Długoszyn na starej fotografii”. W roku 2023 planowane jest wydanie przez MBP w Jaworznie drugiego tomu Jaworznickiego Słownika Biograficznego, którego historyk jest współautorem.

Jarosław Sawiak jest także autorem ponad dwustu tekstów; opowiadań, felietonów, esejów i artykułów o tematyce historycznej, filozoficznej, obyczajowej i społecznej na łamach lokalnej gazety „Co Tydzień”. Ukazują się one w dwóch odrębnych cyklach, a mianowicie „Jaworzno mało znane” i „Oczywista Nieoczywistość”. Twórca jest także autorem około stu pięćdziesięciu filmików, ukazujących pod wspólnym tytułem „Jaworzno mało znane” zagadnienia związane z dziejami Jaworzna. Pojawiają się one cyklicznie w lokalnych mediach oraz na YouTube. Historyk współpracuje także z jaworznickimi klubami, domami kultury i szkołami oraz bibliotekami, gdzie wygłasza prelekcje dotyczące dziejów rodzinnego miasta. Za swoją działalność jako historyk, w roku 2019 oraz 2020 wyróżniony został drugim miejscem w plebiscycie zorganizowanym przez „Dziennik Zachodni” w kategorii kultura.