Jerzy Larysz

Urodził się 4 kwietnia 1930 roku w Jaworznie. Przepracował ponad 40 lat w Zakładach Chemicznych „Organika Azot” w Jaworznie. Od wczesnej młodości jego wielką pasją jest działalność kulturalna i rozwijanie w szerokim zakresie zainteresowań twórczych. Grał w orkiestrze symfonicznej na skrzypcach, prowadził teatrzyk kukiełkowy w świetlicy zakładowej Azot.


W latach pięćdziesiątych ukończył studium Kulturalno-Oświatowe – wydział teatralny w Katowicach. W latach 1956 – 1976 nieprzerwanie związany był z teatrem Miejskim w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 2. Najpierw dał się poznać jako doskonały odtwórca kreowanych ról, później jako reżyser sztuk teatralnych.


Od 1994 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Malarz, rysownik, poeta, prozaik. Jego zainteresowania plastyczne obejmują piękno góralskiego pejzażu, krajobrazy wiejskich zakamarków, ze szczególnym upodobaniem beskidzkiej architektury drewnianej świeckiej i sakralnej. Jest wiernym obserwatorem życia i otaczającej przyrody. Jego twórczość jest efektem ciągłego kontaktu człowieka i natury.

Jerzy Larysz uprawia malarstwo akwarelowe i olejne oraz rysunek ołówkiem i tuszem. W twórczości lirycznej przeważa forma sonetu, a w prozie realistyczne dzieje życia mieszkańców swojego regionu.

W 1999 roku wydał zbiór opowiadań „Życie w kolonii fabrycznej”. Opracowanie zwiera osiemnaście opowiadań, których tematem jest ukazanie obrazu bytowania, wychowania i obyczajowości jaworznickiego środowiska robotniczego w ostatnich latach przed wybuchem wojny

W 2001 roku odznaczony jako „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zaangażowanie w propagowanie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury.


W 2002 roku otrzymał list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Jaworzna za upowszechnianie twórczości artystycznej i kultury w naszym mieście.

W 2005 roku wydaje książkę, powieść społeczno-obyczajową „Błyski sukcesu”. Książka pełna jest walki z zakłamaniem środowiska politycznego w latach siedemdziesiątych, w których osadzona jest akcja.