Jerzy Podraza

 

Ur. 1 maja 1921r. w Wojczy pod Stopnicą. Uzdolniony rysownik, malarz i rzeźbiarz. Talent odziedziczył po ojcu, profesjonalnym artyście, którego wskazówki i rady dały twórcy dostateczny zasób wiadomości z tej dziedziny, jak również sprawność manualną i umiejętności w technice malarskiej i rzeźbie. W latach pięćdziesiątych, gdy mieszkał w Zakopanem, był wolnym słuchaczem w Państwowym Liceum technik Plastycznych, w sławnej wtedy pracowni rzeźbiarskiej Antoniego Kenara. Tam też pogłębiał wiedzę z zakresu historii sztuki i doskonalił sprawność w rzeźbie i rysunku.

Do RSTK w Jaworznie wstąpił w 1993r. w malarstwie stosuje różnorakie techniki; węgiel, pastele i olej, a w rzeźbie, obok gliny stosuje i drewno, metale i masy ceramiczne. Tematem prac najczęściej jest pejzaż oraz portret, a w rzeźbie figuralnej, zarówno pełnoplastycznej jak i w reliefie półplastycznym, dominuje człowiek i wyobrażenia sakralne. „Matka z dzieciątkiem”, „Pieta”, „Chrystus w cierniowej koronie” – to niektóre prace prezentowane na wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 1993r. z okazji wystawienia w jaworznickiej bibliotece Polskie Towarzystwo Czytelnicze wydało folder „Obrazy i rzeźby”.