Krystyna Dziurdzikowska

 

Krystyna D. to rodowita jaworznianka, od najmłodszych lat uczestniczy w życiu społecznym. Zawsze potrafiła dostrzec problemy innych i w miarę możliwości im pomóc. Będąc członkiem TPD była inicjatorką i współzałożycielką Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Jaworznie. W latach pięćdziesiątych była również współzałożycielką klubu sportowego „Górnik”.

Ponad 30 lat była pracownikiem U.M. wydział Kultury w Jaworznie gdzie pełniła funkcję kierownika klubu „Relax” na Niedzieliskach gdzie podniosła na wysoki poziom amatorski ruch artystyczny. Miała pod swoją opieką; poetów, malarzy, rzeźbiarzy, muzycy. Przez wiele lat pełniła funkcję wiceprezesa STK Jaworzno, organizując systematycznie w klubie wystawy prac artystów nieprofesjonalnych.

Wrażliwa na piękno pisze wiersze które są inspirowane patriotyzmem i miłością do ludzi. Zawsze starała się promować tradycje jaworznickiej ziemi, to też była prekursorką Biesiad i Miejskich Przeglądów Ludowych w Jaworznie.

Za działalność na rzecz ruchu ludowego, została odznaczona srebrną odznaką „Matki Polki Wsi”. Natomiast za całokształt pracy kulturalnej, została odznaczona srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie będąc na emeryturze, nadal uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym miasta czytając teksty własne i innych na spotkaniach autorskich, uczestnicząc w saloniku literackim w „Teatrze Sztuk”.

Od 10 lat jest czynną słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a już od 20 lat reprezentuje jaworznickie Krystyny na „Ogólnopolskim Zjeździe Krystyn” i jest inicjatorką, współzałożycielką „Klubu Jaworznickich Zoś”.