Krystyna Dziurdzikowska

 

Krystyna Dziurdzikowska to rodowita jaworznianka, od najmłodszych lat uczestniczy w życiu społecznym miasta. Zawsze potrafiła dostrzec problemy innych i w miarę możliwości wychodzić im na przeciw. Toteż, będąc członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stała się wkrótce inicjatorką i współzałożycielką Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Jaworznie. W latach pięćdziesiątych była również współzałożycielką klubu sportowego „Górnik”, który był wówczas pod opieką KWK „Komuna Paryska”, a na terenie kopalni prowadziła przez dwa lata studio radiowe, gdzie wykazywała się niezłymi zdolnościami dziennikarskimi.

Ponad 34 lata była pracownikiem U.M. wydziału Kultury w Jaworznie gdzie pełniła funkcję kierownika klubu „Relax” na Niedzieliskach, gdzie poprzez swój talent organizacyjny, bardzo podniosła poziom amatorskiego ruchu artystycznego. Wówczas miała pod swoją opieką; poetów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, którym dawała przestrzeń do rozwoju artystycznego.

 

Przez wiele lat pełniła funkcję wiceprezesa STK Jaworzno (1986-2002), organizując systematycznie w klubie wystawy prac artystów nieprofesjonalnych. Ponadto, to dzięki jej staraniom (od 1993r) stowarzyszenie znalazło stałą siedzibę w klubie „Relax” w której przebywa do dzisiaj.

Wrażliwa na piękno pisze wiersze, które są inspirowane patriotyzmem i miłością do ludzi. Publikowała je w; „Gwarku”, „Co Tydzień”, „Tydzień w Jaworznie”, „Jaworznicki Sokół”, w tomiku zbiorowym STK „Pod Jaworem zrodzone” oraz w wydaniu „20-lecia STK”.

Pani Krystyna była również laureatką I miejsca w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Radio „OK” Katowice pt; „Złota miejscowość”. Do jej wiersza „Ballada o Jaworznie” znany muzyk Zbigniew Rutkowski napisał muzykę, a powyższy utwór prezentowany był na uroczystościach obchodu 100-lecia miasta Jaworzna. A że zawsze starała się promować tradycje jaworznickiej ziemi, to też była prekursorką Biesiad i Miejskich Przeglądów Ludowych w Jaworznie. Była osobą pełną pomysłów integrujących rodzime społeczeństwo, to też często organizowała różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wystawy, aukcje obrazów których zysk przeznaczano do „Domu dziecka” i „Caritas’. Za tą działalność została odznaczona przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – „Złotą Odznaką TPD”.

Jako członek Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo – organizowała spotkania integracyjne w klubie „Relax”. Z kolei osoby starsze i samotne zawsze mogły liczyć na pomoc pani Krystyny w rozwiązywaniu problemów i godziwą rozrywkę w „Klubie Samotnych Serc”.

Od samego początku interesowała się folklorem regionalnym, to też wydatnie wspierała tą tradycję, umożliwiając działalność takim zespołom jak; „Jaworznianki”, Szczakowianki” oraz „Borowiacy”. Stała się również prekursorką przeglądów Miejskich Zespołów Regionalnych za co została uhonorowana przez Zarząd Główny Związku Rolników, Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, oraz szeroką działalność na rzecz ruchu ludowego - srebrną odznaką „Matki Polki Wsi”.

 

Natomiast za całokształt pracy kulturalnej, została odznaczona srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie będąc na emeryturze, nadal uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym miasta czytając teksty własne i innych na spotkaniach autorskich, uczestnicząc w saloniku literackim w „Teatrze Sztuk”.

 

Od 15 lat jest czynną słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a już od ponad 20 lat reprezentuje jaworznickie Krystyny na „Ogólnopolskim Zjeździe Krystyn”, jest również inicjatorką i współzałożycielką „Klubu Jaworznickich Zoś”.