Maria Radziwolska

 

Największą pasją Marii Radziwolskiej było pisanie wierszy w każdym miejscu i o każdej tematyce. Była osobą głęboko wierzącą, ale i pogodną, pełną życia i optymizmu życiowego.

Wiersze Marii były zamieszczane w czasopismach: „Trybuna Robotnicza”, „Gwarek”, „Co Tydzień”, „Tydzień w Jaworznie, „Jaworzno 2000” , „Serce Jezusa i Braterstwo” oraz w tygodniku „Solidarność”.

W latach 80-tych była jedną ze współzałożycieli Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie.

Uczestniczyła w licznych konkursach literackich w Czeladzi, Bukownie, Bolesławiu, Sławkowie. Niektóre wiersze zostały zamieszczone w tomikach wierszy pomiędzy innymi wydaniami poetyckimi. Za swoje zaangażowanie w pracy społecznej i propagowanie kultury, została uhonorowana odznaczeniami Rady Krajowej RSTK, wojewódzkimi, samorządowymi, resortu kultury, licznymi wyróżnieniami i dyplomami uznania. 

Miała też swoje hobby: zbierała wręcz wszystko. Pisała niezwykłe kroniki, w których wklejała i opisywała każde wydarzenie.

Największymi zbiorami były nalepki z owoców tropikalnych, bibułki po owocach cytrusowych ułożone każda osobno w koszulkach zebranych w kilku albumach. Zbierała również woreczki po mleku, i małe oraz duże figurki krowy. Swoim hobby zaraziła  najmłodszą córkę, która zbierała temperówki.

Dzięki kolekcjonerstwu została wpisana do Księgi Rabkolandu jako Polskie Rekordy i Osobliwości.

Jej pomysłem było założenie Klubu Kolekcjonerskiego w Jaworznie. Wszyscy, którzy należeli do tego koła spotykali się raz w roku prezentując swoje kolekcje.

Za propagowanie pasji zbieractwa wśród mieszkańców Jaworzna otrzymała od władz miasta okolicznościowy puchar.

Maria uczestniczyła w zajęciach Uniwersytetu III wieku. Zajmowała się na bieżąco sprawami miasta oraz parafii na Osiedlu Stałym, biorąc udział w uroczystościach kościelnych, miejskich, historycznych oraz patriotycznych.

 

 

Pani Maria zmarła 4 stycznia 2013r pozostawiając po sobie nieprzeciętne kolekcje.