Moja mała Ojczyzna

 

 

„BĄDŹ POZDROWIONA”

 

Minął wiek cały,

gdy zmartwychwstałaś,

Ojczyzno moja

zniewolona.

Cierpieniem, walką

poświęceniem

kilku pokoleń

wymodlona.

 

Każdy kawałek

twojej ziemi

krwią wiernych synów

okupiony.

Śnił im się zawsze,

dniem i nocą,

dzień twej wolności

wymarzony.

 

Przeżyłaś dziejów nawałnice

pod obcym jarzmem

umęczona.

Przetrwałaś w sercach

wiernych synów –

umiłowana, poraniona.

 

Wzeszłaś po nocy

jak jutrzenka –

wolna,

w nadzieję zapatrzona.

Ojczyzno moja

święta, piękna –

bądź pozdrowiona! 

 

 

                  Ewa Musiorska