Stanisław Mikłas

 

 

Stanisław Mikłas to bystry obserwator życia publicznego. Przejawy zła i wypaczeń występujące w życiu, stały się inspiracją do pisania wierszy o tematyce społeczno-obyczajowej. Od 1983 roku związany jest z działalnością Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie – był jego współzałożycielem i potem wieloletnim sekretarzem.

Debiutował w arkuszu poetyckim „Pomiędzy Szybami”. Swoje utwory prezentował na wielu spotkaniach autorskich i publikował w katowickim „Animatorze”, a także w jaworznickiej prasie; Jaworzno 2000, Co Tydzień i w Polskim Radiu w audycji „Kiermasz pod kogutkiem”. Jego wiersze ukazały się również w wielu poetyckich almanachach po konkursowych a w 1999r. wydał tomik pt. – Liryczne i Satyryczne.

O wierszach poety pisał prof. U.J. Zbigniew Siatkowski w czasopiśmie „Jaworzno” nr1 1990r.

 

Pan Stanisław odszedł od na 5 listopada 2014r pozostawiając nam piękne wspomnienia.