Władysława Berkowska

 

 

Urodziła się w 1935r. w Jaworznie. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Górniczą w Jaworznie i przez trzydzieści pięć lat wykonywała dość nietypowe jak dla kobiety zawód ślusarza w którym uzyskała dyplom mistrzowski. Przypadające na jej młode lata trudne warunki bytowania oraz zamiłowania artystyczne, skłoniły ją do pozyskania na własne potrzeby umiejętności krawieckich i tym samym ujawniły zdolności w zakresie robótek szydełkowych i artystycznego haftu.

Po przejściu na rentę, wolny czas poświęciła na  doskonalenie swoich umiejętności, o których mówi; „mogę bawić się tym, co mnie interesuje”.

Należy do regionalnego zespołu „Szczakowianki” w którym śpiewem i tańcem prezentuje rodzinny folklor. Od wielu już lat jest członkiem STK Jaworzno w którym prężnie działa. Gdyż przynależność do tego stowarzyszenia (jak mówi) umożliwia jej kontakt z środowiskiem twórców o podobnych zainteresowaniach. A tym samym i wymianę doświadczeń i pomysłów artystycznych oraz możliwość zaprezentowania swojego dorobku na okolicznych wystawach na tereńe Jaworzna jak i poza jego granicami.