Zofia Łącka

 

Panią Zofię jak wielu innych, koleje losu w latach 60-tych przywiodły do Jaworzna, a przyjechała z pięknej miejscowości Rybna. Mimo przejawianych już wcześniej sporych umiejętności plastycznych, nie rozwijała swoich talentów aż do momentu, kiedy to jej córka sama podjęła starania, aby kształcić się w kierunku plastycznym. A przystępując do egzaminów kwalifikacyjnych, trzeba było w krótkim odstępie czasu wykonać i przedstawić 40 prac, z których wiele wyszło z pod ręki pani Zofii. Ta mała manipulacja sprawiła, że p. Zofia zaczęła chętniej sięgać po farby i pędzle. Jednak prawdziwy rozwój jej umiejętności nastąpił  dopiero w 2008r. kiedy wstępując do STK spotkała na swojej drodze Jacka Gąsiora. To pod jego okiem, a później i pana Zbigniewa Kramarza, wzbogacała swoją wiedzę i udoskonalała umiejętności. 

Skromność p. Zofii sprawiła, że odważyła się dopiero w 2013r. na indywidualną wystawę w Klubie RELAX, a w 2018r. na uczestnictwo w konkursie plastycznym „Pędzlem, nitką i dłutem malowane”, gdzie zdobyła II miejsce, a rok później w tym samym konkursie zdobyła II miejsce. 

Dzisiaj, piękne miniatury z życia codziennego p. Zofii Łąckiej, są jej wymowną i piękną wizytówką, a p. Zofia coraz odważniej pokazuje swoje prace na wystawach zbiorowych STK, jak i indywidualnie, chociażby w rodzinnej miejscowości Rybna w 2019r.