Członkostwo

Członkiem stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który:

   1. zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia,

   2. akceptuje wartości kulturalne i pragnie je rozwijać,

   3. został przyjęty do stowarzyszenia decyzją zarządu.

 

Każdy zwyczajny członek stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich w wysokości  25,- zł kwartalnie.

Osoba wstępująca do stowarzyszenia zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego - jednorazowo  15,- zł.

Zebrania odbywają się raz w miesiącu - w każdy drugi wtorek miesiąca, w klubie "Relax" (Niedzieliska), o godz. 17.00.

 

Obecnie w stowarzyszeniu działają trzy sekcje:

   1. sekcja literacka

   2. sekcja plastyczna

   3. sekcja haftu

   4. sekcja fotograficzna

W zależności od zainteresowań, istnieje możliwość przynależności do jednej, dwóch, a nawet więcej sekcji.

 

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie nie zabrania swoim członkom wstępowania do innych stowarzyszeń i ugrupowań o podobnym profilu działalności.