Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU

     Jacek Maliszczak ........... prezes

     Natalia Urant ................ wiceprezes

     Ewelina Pawelec ........... skarbnik 

     Sabina Piotrowska ........ sekretarz

     Anna Kłosowicz ............ członek zarządu

     Marta Figura ................ członek zarządu

     Agnieszka Guja ............ członek zarządu

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

     Grażyna Kieszek

     Irena Ślusarczyk

     Joanna Partyka